Alert button
Picture for Mattia Setzu

Mattia Setzu

Alert button

AI, Meet Human: Learning Paradigms for Hybrid Decision Making Systems

Feb 09, 2024
Clara Punzi, Roberto Pellungrini, Mattia Setzu, Fosca Giannotti, Dino Pedreschi

Viaarxiv icon

Correlation and Unintended Biases on Univariate and Multivariate Decision Trees

Dec 04, 2023
Mattia Setzu, Salvatore Ruggieri

Viaarxiv icon

Explainable Authorship Identification in Cultural Heritage Applications: Analysis of a New Perspective

Nov 03, 2023
Mattia Setzu, Silvia Corbara, Anna Monreale, Alejandro Moreo, Fabrizio Sebastiani

Viaarxiv icon

HANSEN: Human and AI Spoken Text Benchmark for Authorship Analysis

Oct 25, 2023
Nafis Irtiza Tripto, Adaku Uchendu, Thai Le, Mattia Setzu, Fosca Giannotti, Dongwon Lee

Figure 1 for HANSEN: Human and AI Spoken Text Benchmark for Authorship Analysis
Figure 2 for HANSEN: Human and AI Spoken Text Benchmark for Authorship Analysis
Figure 3 for HANSEN: Human and AI Spoken Text Benchmark for Authorship Analysis
Figure 4 for HANSEN: Human and AI Spoken Text Benchmark for Authorship Analysis
Viaarxiv icon

GLocalX -- From Local to Global Explanations of Black Box AI Models

Jan 26, 2021
Mattia Setzu, Riccardo Guidotti, Anna Monreale, Franco Turini, Dino Pedreschi, Fosca Giannotti

Figure 1 for GLocalX -- From Local to Global Explanations of Black Box AI Models
Figure 2 for GLocalX -- From Local to Global Explanations of Black Box AI Models
Figure 3 for GLocalX -- From Local to Global Explanations of Black Box AI Models
Figure 4 for GLocalX -- From Local to Global Explanations of Black Box AI Models
Viaarxiv icon