Alert button
Picture for Jorge De Corte

Jorge De Corte

Alert button

SoccerNet 2022 Challenges Results

Oct 05, 2022
Silvio Giancola, Anthony Cioppa, Adrien Deliège, Floriane Magera, Vladimir Somers, Le Kang, Xin Zhou, Olivier Barnich, Christophe De Vleeschouwer, Alexandre Alahi, Bernard Ghanem, Marc Van Droogenbroeck, Abdulrahman Darwish, Adrien Maglo, Albert Clapés, Andreas Luyts, Andrei Boiarov, Artur Xarles, Astrid Orcesi, Avijit Shah, Baoyu Fan, Bharath Comandur, Chen Chen, Chen Zhang, Chen Zhao, Chengzhi Lin, Cheuk-Yiu Chan, Chun Chuen Hui, Dengjie Li, Fan Yang, Fan Liang, Fang Da, Feng Yan, Fufu Yu, Guanshuo Wang, H. Anthony Chan, He Zhu, Hongwei Kan, Jiaming Chu, Jianming Hu, Jianyang Gu, Jin Chen, João V. B. Soares, Jonas Theiner, Jorge De Corte, José Henrique Brito, Jun Zhang, Junjie Li, Junwei Liang, Leqi Shen, Lin Ma, Lingchi Chen, Miguel Santos Marques, Mike Azatov, Nikita Kasatkin, Ning Wang, Qiong Jia, Quoc Cuong Pham, Ralph Ewerth, Ran Song, Rengang Li, Rikke Gade, Ruben Debien, Runze Zhang, Sangrok Lee, Sergio Escalera, Shan Jiang, Shigeyuki Odashima, Shimin Chen, Shoichi Masui, Shouhong Ding, Sin-wai Chan, Siyu Chen, Tallal El-Shabrawy, Tao He, Thomas B. Moeslund, Wan-Chi Siu, Wei Zhang, Wei Li, Xiangwei Wang, Xiao Tan, Xiaochuan Li, Xiaolin Wei, Xiaoqing Ye, Xing Liu, Xinying Wang, Yandong Guo, Yaqian Zhao, Yi Yu, Yingying Li, Yue He, Yujie Zhong, Zhenhua Guo, Zhiheng Li

Figure 1 for SoccerNet 2022 Challenges Results
Figure 2 for SoccerNet 2022 Challenges Results
Figure 3 for SoccerNet 2022 Challenges Results
Figure 4 for SoccerNet 2022 Challenges Results

The SoccerNet 2022 challenges were the second annual video understanding challenges organized by the SoccerNet team. In 2022, the challenges were composed of 6 vision-based tasks: (1) action spotting, focusing on retrieving action timestamps in long untrimmed videos, (2) replay grounding, focusing on retrieving the live moment of an action shown in a replay, (3) pitch localization, focusing on detecting line and goal part elements, (4) camera calibration, dedicated to retrieving the intrinsic and extrinsic camera parameters, (5) player re-identification, focusing on retrieving the same players across multiple views, and (6) multiple object tracking, focusing on tracking players and the ball through unedited video streams. Compared to last year's challenges, tasks (1-2) had their evaluation metrics redefined to consider tighter temporal accuracies, and tasks (3-6) were novel, including their underlying data and annotations. More information on the tasks, challenges and leaderboards are available on https://www.soccer-net.org. Baselines and development kits are available on https://github.com/SoccerNet.

* Accepted at ACM MMSports 2022 
Viaarxiv icon