Alert button

HILL: Hierarchy-aware Information Lossless Contrastive Learning for Hierarchical Text Classification

Mar 26, 2024
He Zhu, Junran Wu, Ruomei Liu, Yue Hou, Ze Yuan, Shangzhe Li, Yicheng Pan, Ke Xu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: