Alert button

Federated Data Model

Mar 13, 2024
Xiao Chen, Shunan Zhang, Eric Z. Chen, Yikang Liu, Lin Zhao, Terrence Chen, Shanhui Sun

Figure 1 for Federated Data Model
Figure 2 for Federated Data Model
Figure 3 for Federated Data Model

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: