Alert button

Rethinking Scientific Summarization Evaluation: Grounding Explainable Metrics on Facet-aware Benchmark

Feb 22, 2024
Xiuying Chen, Tairan Wang, Qingqing Zhu, Taicheng Guo, Shen Gao, Zhiyong Lu, Xin Gao, Xiangliang Zhang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: