Alert button

DocMSU: A Comprehensive Benchmark for Document-level Multimodal Sarcasm Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Hang Du, Guoshun Nan, Sicheng Zhang, Binzhu Xie, Junrui Xu, Hehe Fan, Qimei Cui, Xiaofeng Tao, Xudong Jiang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: