Alert button

M3D: Dataset Condensation by Minimizing Maximum Mean Discrepancy

Jan 03, 2024
Hansong Zhang, Shikun Li, Pengju Wang, Dan Zeng, Shiming Ge

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: