Alert button

Neural Implicit Field Editing Considering Object-environment Interaction

Nov 01, 2023
Zhihong Zeng, Zongji Wang, Yuanben Zhang, Weinan Cai, Zehao Cao, Lili Zhang, Yan Guo, Yanhong Zhang, Junyi Liu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: