Alert button

AdaMesh: Personalized Facial Expressions and Head Poses for Speech-Driven 3D Facial Animation

Oct 11, 2023
Liyang Chen, Weihong Bao, Shun Lei, Boshi Tang, Zhiyong Wu, Shiyin Kang, Haozhi Huang

Figure 1 for AdaMesh: Personalized Facial Expressions and Head Poses for Speech-Driven 3D Facial Animation
Figure 2 for AdaMesh: Personalized Facial Expressions and Head Poses for Speech-Driven 3D Facial Animation
Figure 3 for AdaMesh: Personalized Facial Expressions and Head Poses for Speech-Driven 3D Facial Animation
Figure 4 for AdaMesh: Personalized Facial Expressions and Head Poses for Speech-Driven 3D Facial Animation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: