Alert button

ADU-Depth: Attention-based Distillation with Uncertainty Modeling for Depth Estimation

Sep 26, 2023
Zizhang Wu, Zhuozheng Li, Zhi-Gang Fan, Yunzhe Wu, Xiaoquan Wang, Rui Tang, Jian Pu

Figure 1 for ADU-Depth: Attention-based Distillation with Uncertainty Modeling for Depth Estimation
Figure 2 for ADU-Depth: Attention-based Distillation with Uncertainty Modeling for Depth Estimation
Figure 3 for ADU-Depth: Attention-based Distillation with Uncertainty Modeling for Depth Estimation
Figure 4 for ADU-Depth: Attention-based Distillation with Uncertainty Modeling for Depth Estimation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: