Alert button

MoPA: Multi-Modal Prior Aided Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation

Sep 21, 2023
Haozhi Cao, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Pengyu Yin, Shenghai Yuan, Lihua Xie

Figure 1 for MoPA: Multi-Modal Prior Aided Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Figure 2 for MoPA: Multi-Modal Prior Aided Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Figure 3 for MoPA: Multi-Modal Prior Aided Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Figure 4 for MoPA: Multi-Modal Prior Aided Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: