Alert button

A Survey on Service Route and Time Prediction in Instant Delivery: Taxonomy, Progress, and Prospects

Sep 03, 2023
Haomin Wen, Youfang Lin, Lixia Wu, Xiaowei Mao, Tianyue Cai, Yunfeng Hou, Shengnan Guo, Yuxuan Liang, Guangyin Jin, Yiji Zhao, Roger Zimmermann, Jieping Ye, Huaiyu Wan

Figure 1 for A Survey on Service Route and Time Prediction in Instant Delivery: Taxonomy, Progress, and Prospects
Figure 2 for A Survey on Service Route and Time Prediction in Instant Delivery: Taxonomy, Progress, and Prospects
Figure 3 for A Survey on Service Route and Time Prediction in Instant Delivery: Taxonomy, Progress, and Prospects
Figure 4 for A Survey on Service Route and Time Prediction in Instant Delivery: Taxonomy, Progress, and Prospects

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: