Alert button

Digital twin brain: a bridge between biological intelligence and artificial intelligence

Aug 03, 2023
Hui Xiong, Congying Chu, Lingzhong Fan, Ming Song, Jiaqi Zhang, Yawei Ma, Ruonan Zheng, Junyang Zhang, Zhengyi Yang, Tianzi Jiang

Figure 1 for Digital twin brain: a bridge between biological intelligence and artificial intelligence
Figure 2 for Digital twin brain: a bridge between biological intelligence and artificial intelligence
Figure 3 for Digital twin brain: a bridge between biological intelligence and artificial intelligence
Figure 4 for Digital twin brain: a bridge between biological intelligence and artificial intelligence

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: