Alert button

HeteFedRec: Federated Recommender Systems with Model Heterogeneity

Jul 24, 2023
Wei Yuan, Liang Qu, Lizhen Cui, Yongxin Tong, Xiaofang Zhou, Hongzhi Yin

Figure 1 for HeteFedRec: Federated Recommender Systems with Model Heterogeneity
Figure 2 for HeteFedRec: Federated Recommender Systems with Model Heterogeneity
Figure 3 for HeteFedRec: Federated Recommender Systems with Model Heterogeneity
Figure 4 for HeteFedRec: Federated Recommender Systems with Model Heterogeneity

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: