Alert button

On the Pulse Shaping for Delay-Doppler Communications

Jun 14, 2023
Shuangyang Li, Weijie Yuan, Zhiqiang Wei, Jinhong Yuan, Baoming Bai, Giuseppe Caire

Figure 1 for On the Pulse Shaping for Delay-Doppler Communications
Figure 2 for On the Pulse Shaping for Delay-Doppler Communications
Figure 3 for On the Pulse Shaping for Delay-Doppler Communications
Figure 4 for On the Pulse Shaping for Delay-Doppler Communications

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: