Alert button

DLUE: Benchmarking Document Language Understanding

May 16, 2023
Ruoxi Xu, Hongyu Lin, Xinyan Guan, Xianpei Han, Yingfei Sun, Le Sun

Figure 1 for DLUE: Benchmarking Document Language Understanding
Figure 2 for DLUE: Benchmarking Document Language Understanding
Figure 3 for DLUE: Benchmarking Document Language Understanding
Figure 4 for DLUE: Benchmarking Document Language Understanding

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: