Alert button

Segment Anything Model (SAM) for Digital Pathology: Assess Zero-shot Segmentation on Whole Slide Imaging

Apr 09, 2023
Ruining Deng, Can Cui, Quan Liu, Tianyuan Yao, Lucas W. Remedios, Shunxing Bao, Bennett A. Landman, Lee E. Wheless, Lori A. Coburn, Keith T. Wilson, Yaohong Wang, Shilin Zhao, Agnes B. Fogo, Haichun Yang, Yucheng Tang, Yuankai Huo

Figure 1 for Segment Anything Model (SAM) for Digital Pathology: Assess Zero-shot Segmentation on Whole Slide Imaging
Figure 2 for Segment Anything Model (SAM) for Digital Pathology: Assess Zero-shot Segmentation on Whole Slide Imaging

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv iconopen_review iconOpenReview

Share this with someone who'll enjoy it: