Alert button

Unifying Layout Generation with a Decoupled Diffusion Model

Mar 09, 2023
Mude Hui, Zhizheng Zhang, Xiaoyi Zhang, Wenxuan Xie, Yuwang Wang, Yan Lu

Figure 1 for Unifying Layout Generation with a Decoupled Diffusion Model
Figure 2 for Unifying Layout Generation with a Decoupled Diffusion Model
Figure 3 for Unifying Layout Generation with a Decoupled Diffusion Model
Figure 4 for Unifying Layout Generation with a Decoupled Diffusion Model

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: