Alert button

DPIT: Dual-Pipeline Integrated Transformer for Human Pose Estimation

Sep 02, 2022
Shuaitao Zhao, Kun Liu, Yuhang Huang, Qian Bao, Dan Zeng, Wu Liu

Figure 1 for DPIT: Dual-Pipeline Integrated Transformer for Human Pose Estimation
Figure 2 for DPIT: Dual-Pipeline Integrated Transformer for Human Pose Estimation
Figure 3 for DPIT: Dual-Pipeline Integrated Transformer for Human Pose Estimation
Figure 4 for DPIT: Dual-Pipeline Integrated Transformer for Human Pose Estimation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: