Alert button

An Efficient Industrial Federated Learning Framework for AIoT: A Face Recognition Application

Jun 30, 2022
Youlong Ding, Xueyang Wu, Zhitao Li, Zeheng Wu, Shengqi Tan, Qian Xu, Weike Pan, Qiang Yang

Figure 1 for An Efficient Industrial Federated Learning Framework for AIoT: A Face Recognition Application
Figure 2 for An Efficient Industrial Federated Learning Framework for AIoT: A Face Recognition Application
Figure 3 for An Efficient Industrial Federated Learning Framework for AIoT: A Face Recognition Application
Figure 4 for An Efficient Industrial Federated Learning Framework for AIoT: A Face Recognition Application

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: