Alert button

Deep Learning-based Inertial Odometry for Pedestrian Tracking using Attention Mechanism and Res2Net Module

May 20, 2022
Boxuan Chen, Ruifeng Zhang, Shaochu Wang, Liqiang Zhang, Yu Liu

Figure 1 for Deep Learning-based Inertial Odometry for Pedestrian Tracking using Attention Mechanism and Res2Net Module
Figure 2 for Deep Learning-based Inertial Odometry for Pedestrian Tracking using Attention Mechanism and Res2Net Module
Figure 3 for Deep Learning-based Inertial Odometry for Pedestrian Tracking using Attention Mechanism and Res2Net Module
Figure 4 for Deep Learning-based Inertial Odometry for Pedestrian Tracking using Attention Mechanism and Res2Net Module

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: