Alert button

EfficientFi: Towards Large-Scale Lightweight WiFi Sensing via CSI Compression

Apr 08, 2022
Jianfei Yang, Xinyan Chen, Han Zou, Dazhuo Wang, Qianwen Xu, Lihua Xie

Figure 1 for EfficientFi: Towards Large-Scale Lightweight WiFi Sensing via CSI Compression
Figure 2 for EfficientFi: Towards Large-Scale Lightweight WiFi Sensing via CSI Compression
Figure 3 for EfficientFi: Towards Large-Scale Lightweight WiFi Sensing via CSI Compression
Figure 4 for EfficientFi: Towards Large-Scale Lightweight WiFi Sensing via CSI Compression

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: