Alert button

CatchBackdoor: Backdoor Testing by Critical Trojan Neural Path Identification via Differential Fuzzing

Dec 24, 2021
Haibo Jin, Ruoxi Chen, Jinyin Chen, Yao Cheng, Chong Fu, Ting Wang, Yue Yu, Zhaoyan Ming

Figure 1 for CatchBackdoor: Backdoor Testing by Critical Trojan Neural Path Identification via Differential Fuzzing
Figure 2 for CatchBackdoor: Backdoor Testing by Critical Trojan Neural Path Identification via Differential Fuzzing
Figure 3 for CatchBackdoor: Backdoor Testing by Critical Trojan Neural Path Identification via Differential Fuzzing
Figure 4 for CatchBackdoor: Backdoor Testing by Critical Trojan Neural Path Identification via Differential Fuzzing

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: