Alert button

Adversarial Gradient Driven Exploration for Deep Click-Through Rate Prediction

Dec 21, 2021
Kailun Wu, Weijie Bian, Zhangming Chan, Lejian Ren, Shiming Xiang, Shuguang Han, Hongbo Deng, Bo Zheng

Figure 1 for Adversarial Gradient Driven Exploration for Deep Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for Adversarial Gradient Driven Exploration for Deep Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for Adversarial Gradient Driven Exploration for Deep Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for Adversarial Gradient Driven Exploration for Deep Click-Through Rate Prediction

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: