Alert button

Uncertainty-Aware Deep Co-training for Semi-supervised Medical Image Segmentation

Dec 02, 2021
Xu Zheng, Chong Fu, Haoyu Xie, Jialei Chen, Xingwei Wang, Chiu-Wing Sham

Figure 1 for Uncertainty-Aware Deep Co-training for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 2 for Uncertainty-Aware Deep Co-training for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 3 for Uncertainty-Aware Deep Co-training for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Figure 4 for Uncertainty-Aware Deep Co-training for Semi-supervised Medical Image Segmentation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: