Alert button

Diverse Knowledge Distillation for End-to-End Person Search

Dec 21, 2020
Xinyu Zhang, Xinlong Wang, Jia-Wang Bian, Chunhua Shen, Mingyu You

Figure 1 for Diverse Knowledge Distillation for End-to-End Person Search
Figure 2 for Diverse Knowledge Distillation for End-to-End Person Search
Figure 3 for Diverse Knowledge Distillation for End-to-End Person Search
Figure 4 for Diverse Knowledge Distillation for End-to-End Person Search

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: