Alert button

Human-in-the-Loop Robot Planning with Non-Contextual Bandit Feedback

Nov 03, 2020
Yijie Zhou, Yan Zhang, Xusheng Luo, Michael M. Zavlanos

Figure 1 for Human-in-the-Loop Robot Planning with Non-Contextual Bandit Feedback
Figure 2 for Human-in-the-Loop Robot Planning with Non-Contextual Bandit Feedback
Figure 3 for Human-in-the-Loop Robot Planning with Non-Contextual Bandit Feedback
Figure 4 for Human-in-the-Loop Robot Planning with Non-Contextual Bandit Feedback

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: