Alert button

Attribute-Induced Bias Eliminating for Transductive Zero-Shot Learning

May 31, 2020
Hantao Yao, Shaobo Min, Yongdong Zhang, Changsheng Xu

Figure 1 for Attribute-Induced Bias Eliminating for Transductive Zero-Shot Learning
Figure 2 for Attribute-Induced Bias Eliminating for Transductive Zero-Shot Learning
Figure 3 for Attribute-Induced Bias Eliminating for Transductive Zero-Shot Learning
Figure 4 for Attribute-Induced Bias Eliminating for Transductive Zero-Shot Learning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: