Alert button

Adaptive Activation Network and Functional Regularization for Efficient and Flexible Deep Multi-Task Learning

Nov 19, 2019
Yingru Liu, Xuewen Yang, Dongliang Xie, Xin Wang, Li Shen, Haozhi Huang, Niranjan Balasubramanian

Figure 1 for Adaptive Activation Network and Functional Regularization for Efficient and Flexible Deep Multi-Task Learning
Figure 2 for Adaptive Activation Network and Functional Regularization for Efficient and Flexible Deep Multi-Task Learning
Figure 3 for Adaptive Activation Network and Functional Regularization for Efficient and Flexible Deep Multi-Task Learning
Figure 4 for Adaptive Activation Network and Functional Regularization for Efficient and Flexible Deep Multi-Task Learning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: