Alert button

Re-Dock: Towards Flexible and Realistic Molecular Docking with Diffusion Bridge

Feb 21, 2024
Yufei Huang, Odin Zhang, Lirong Wu, Cheng Tan, Haitao Lin, Zhangyang Gao, Siyuan Li, Stan. Z. Li

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: