Alert button

Reconfigurable AI Modules Aided Channel Estimation and MIMO Detection

Jan 29, 2024
Xiangzhao Qin, Sha Hu, Jiankun Zhang, Jing Qian, Hao Wang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: