Alert button

Low-rank Adaptation Method for Wav2vec2-based Fake Audio Detection

Jun 09, 2023
Chenglong Wang, Jiangyan Yi, Xiaohui Zhang, Jianhua Tao, Le Xu, Ruibo Fu

Figure 1 for Low-rank Adaptation Method for Wav2vec2-based Fake Audio Detection
Figure 2 for Low-rank Adaptation Method for Wav2vec2-based Fake Audio Detection
Figure 3 for Low-rank Adaptation Method for Wav2vec2-based Fake Audio Detection
Figure 4 for Low-rank Adaptation Method for Wav2vec2-based Fake Audio Detection

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: