Alert button

TorchBench: Benchmarking PyTorch with High API Surface Coverage

Apr 27, 2023
Yueming Hao, Xu Zhao, Bin Bao, David Berard, Will Constable, Adnan Aziz, Xu Liu

Figure 1 for TorchBench: Benchmarking PyTorch with High API Surface Coverage
Figure 2 for TorchBench: Benchmarking PyTorch with High API Surface Coverage
Figure 3 for TorchBench: Benchmarking PyTorch with High API Surface Coverage
Figure 4 for TorchBench: Benchmarking PyTorch with High API Surface Coverage

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: