Alert button

Cross-domain Few-shot Segmentation with Transductive Fine-tuning

Nov 27, 2022
Yuhang Lu, Xinyi Wu, Zhenyao Wu, Song Wang

Figure 1 for Cross-domain Few-shot Segmentation with Transductive Fine-tuning
Figure 2 for Cross-domain Few-shot Segmentation with Transductive Fine-tuning
Figure 3 for Cross-domain Few-shot Segmentation with Transductive Fine-tuning
Figure 4 for Cross-domain Few-shot Segmentation with Transductive Fine-tuning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: