Alert button

A More Compact Object Detector Head Network with Feature Enhancement and Relational Reasoning

Jul 03, 2021
Wenchao Zhang, Chong Fu, Xiangshi Chang, Tengfei Zhao, Xiang Li, Chiu-Wing Sham

Figure 1 for A More Compact Object Detector Head Network with Feature Enhancement and Relational Reasoning
Figure 2 for A More Compact Object Detector Head Network with Feature Enhancement and Relational Reasoning
Figure 3 for A More Compact Object Detector Head Network with Feature Enhancement and Relational Reasoning
Figure 4 for A More Compact Object Detector Head Network with Feature Enhancement and Relational Reasoning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: