Alert button

Cloud-based Federated Boosting for Mobile Crowdsensing

May 09, 2020
Zhuzhu Wang, Yilong Yang, Yang Liu, Ximeng Liu, Brij B. Gupta, Jianfeng Ma

Figure 1 for Cloud-based Federated Boosting for Mobile Crowdsensing
Figure 2 for Cloud-based Federated Boosting for Mobile Crowdsensing
Figure 3 for Cloud-based Federated Boosting for Mobile Crowdsensing
Figure 4 for Cloud-based Federated Boosting for Mobile Crowdsensing

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: