Alert button

Local Facial Makeup Transfer via Disentangled Representation

Mar 27, 2020
Zhaoyang Sun, Wenxuan Liu, Feng Liu, Ryan Wen Liu, Shengwu Xiong

Figure 1 for Local Facial Makeup Transfer via Disentangled Representation
Figure 2 for Local Facial Makeup Transfer via Disentangled Representation
Figure 3 for Local Facial Makeup Transfer via Disentangled Representation
Figure 4 for Local Facial Makeup Transfer via Disentangled Representation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: