Picture for Muitze Zulaika

Muitze Zulaika

XNLIeu: a dataset for cross-lingual NLI in Basque

Add code
Apr 10, 2024
Viaarxiv icon