Picture for Chih-Yuan Yao

Chih-Yuan Yao

Screentone-Aware Manga Super-Resolution Using DeepLearning

May 15, 2023
Figure 1 for Screentone-Aware Manga Super-Resolution Using DeepLearning
Figure 2 for Screentone-Aware Manga Super-Resolution Using DeepLearning
Figure 3 for Screentone-Aware Manga Super-Resolution Using DeepLearning
Figure 4 for Screentone-Aware Manga Super-Resolution Using DeepLearning
Viaarxiv icon