Alert button

AdaptDHM: Adaptive Distribution Hierarchical Model for Multi-Domain CTR Prediction

Nov 22, 2022
Jinyun Li, Huiwen Zheng, Yuanlin Liu, Minfang Lu, Lixia Wu, Haoyuan Hu

Figure 1 for AdaptDHM: Adaptive Distribution Hierarchical Model for Multi-Domain CTR Prediction
Figure 2 for AdaptDHM: Adaptive Distribution Hierarchical Model for Multi-Domain CTR Prediction
Figure 3 for AdaptDHM: Adaptive Distribution Hierarchical Model for Multi-Domain CTR Prediction
Figure 4 for AdaptDHM: Adaptive Distribution Hierarchical Model for Multi-Domain CTR Prediction

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: