Alert button

ADLight: A Universal Approach of Traffic Signal Control with Augmented Data Using Reinforcement Learning

Oct 24, 2022
Maonan Wang, Yutong Xu, Xi Xiong, Yuheng Kan, Chengcheng Xu, Man-On Pun

Figure 1 for ADLight: A Universal Approach of Traffic Signal Control with Augmented Data Using Reinforcement Learning
Figure 2 for ADLight: A Universal Approach of Traffic Signal Control with Augmented Data Using Reinforcement Learning
Figure 3 for ADLight: A Universal Approach of Traffic Signal Control with Augmented Data Using Reinforcement Learning
Figure 4 for ADLight: A Universal Approach of Traffic Signal Control with Augmented Data Using Reinforcement Learning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: