Alert button

Pretata: predicting TATA binding proteins with novel features and dimensionality reduction strategy

Mar 07, 2017
Quan Zou, Shixiang Wan, Ying Ju, Jijun Tang, Xiangxiang Zeng

Figure 1 for Pretata: predicting TATA binding proteins with novel features and dimensionality reduction strategy
Figure 2 for Pretata: predicting TATA binding proteins with novel features and dimensionality reduction strategy
Figure 3 for Pretata: predicting TATA binding proteins with novel features and dimensionality reduction strategy
Figure 4 for Pretata: predicting TATA binding proteins with novel features and dimensionality reduction strategy

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: