Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Knowledge-Routed Visual Question Reasoning: Challenges for Deep Representation Embedding


Dec 14, 2020
Qingxing Cao, Bailin Li, Xiaodan Liang, Keze Wang, Liang Lin

Add code

* To appear in TNNLS 2021. Considering that a desirable VQA model should correctly perceive the image context, understand the question, and incorporate its learned knowledge, our proposed dataset aims to cutoff the shortcut learning exploited by the current deep embedding models and push the research boundary of the knowledge-based visual question reasoning 

   Access Paper or Ask Questions

Cross-Modal Collaborative Representation Learning and a Large-Scale RGBT Benchmark for Crowd Counting


Dec 08, 2020
Lingbo Liu, Jiaqi Chen, Hefeng Wu, Guanbin Li, Chenglong Li, Liang Lin

Add code

* We introduce a large-scale RGBT benchmark for crowd counting 

   Access Paper or Ask Questions

Continuous Transition: Improving Sample Efficiency for Continuous Control Problems via MixUp


Nov 30, 2020
Junfan Lin, Zhongzhan Huang, Keze Wang, Xiaodan Liang, Weiwei Chen, Liang Lin

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Auto-Panoptic: Cooperative Multi-Component Architecture Search for Panoptic Segmentation


Oct 30, 2020
Yangxin Wu, Gengwei Zhang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Liang Lin

Add code

* NeurIPS2020 

   Access Paper or Ask Questions

A Hamiltonian Monte Carlo Method for Probabilistic Adversarial Attack and Learning


Oct 15, 2020
Hongjun Wang, Guanbin Li, Xiaobai Liu, Liang Lin

Add code

* Accepted as a Regular Paper in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 

   Access Paper or Ask Questions

Semantically-Aligned Universal Tree-Structured Solver for Math Word Problems


Oct 14, 2020
Jinghui Qin, Lihui Lin, Xiaodan Liang, Rumin Zhang, Liang Lin

Add code

* EMNLP2020 

   Access Paper or Ask Questions

GRADE: Automatic Graph-Enhanced Coherence Metric for Evaluating Open-Domain Dialogue Systems


Oct 08, 2020
Lishan Huang, Zheng Ye, Jinghui Qin, Liang Lin, Xiaodan Liang

Add code

* Long paper; EMNLP2020 

   Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results


Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

Add code

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Guided Multi-Label Few-Shot Learning for General Image Recognition


Sep 20, 2020
Tianshui Chen, Liang Lin, Riquan Chen, Xiaolu Hui, Hefeng Wu

Add code

* Accepted at TPAMI 

   Access Paper or Ask Questions

Collaborative Training between Region Proposal Localization and Classification for Domain Adaptive Object Detection


Sep 18, 2020
Ganlong Zhao, Guanbin Li, Ruijia Xu, Liang Lin

Add code

* Accepted by ECCV 2020 

   Access Paper or Ask Questions

<<
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>>